Verantwoording

VERANTWOORDING

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan van de Stichting Erfgoed Karel Mollen, Valkenier

VERANTWOORDING

Beloningsbeleid

“De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte kosten. Het bestuur is bevoegd aan een lid van het bestuur een vaste periodieke onkostenvergoeding toe te kennen.”

(Art. 4.8 uit de oprichtingsakte)

 

Doelstelling

“De stichting heeft ten doel het in stand houden van de nalatenschap van Adriaan Mollen, valkenier des Konings en zijn zoon Karel Mollen, de laatste valkenier van Nederland en om een bijdrage te leveren aan de herinnering van de valkerij in Valkenswaard. De stichting tracht haar doel te bereiken door een collectie relevant voor Karel en Adriaan Mollen te verkrijgen, uit te bouwen, te onderhouden, op te slaan, ten toon te stellen, te verzekeren en/of uit te lenen aan een museum of een tentoonstelling. De stichting heeft geen winstoogmerk.”

(Art. 2 uit de oprichtingsakte)

De Stichting is een Culturele ANBI en ontvangt graag schenkingen die aansluiten bij haar doel. Voor meer uitleg klik hier.

Download hier de jaarverslagen:

JAARVERSLAG STICHTING Erfgoed Karel Mollen 2018

JAARVERSLAG STICHTING Erfgoed Karel Mollen 2019

JAARVERSLAG STICHTING Erfgoed Karel Mollen 2020

JAARVERSLAG STICHTING Erfgoed Karel Mollen 2021

JAARVERSLAG STICHTING Erfgoed Karel Mollen 2022

JAARVERSLAG STICHTING Erfgoed Karel Mollen 2023