Schenkingen aan de Stichting

“De stichting heeft ten doel het in stand houden van de nalatenschap van Adriaan Mollen, valkenier des Konings en zijn zoon Karel Mollen, de laatste valkenier van Nederland en om een bijdrage te leveren aan de herinnering van de valkerij in Valkenswaard. De stichting tracht haar doel te bereiken door een collectie relevant voor Karel en Adriaan Mollen te verkrijgen, uit te bouwen, te onderhouden, op te slaan, ten toon te stellen, te verzekeren en/of uit te lenen aan een museum of een tentoonstelling. De stichting heeft geen winstoogmerk.”

(Art. 2 uit de oprichtingsakte)

U kunt dit doel steunen door het schenken van geld of goederen aan de Stichting. Wij zijn met name geïnteresseerd in zaken die te maken hebben met valkerij in Valkenswaard en meer in het bijzonder Karel en Adriaan Mollen.

De Stichting heeft de intentie om heel lang te blijven bestaan ten einde de nagedachtenis in stand te houden en heeft hiervoor een eerste bestuurslid uit de vijfde generatie afstammelingen aangetrokken, zodat we weer 50 jaar vooruit kunnen. (dat is een grapje, Sophie).

Omdat de Stichting een Culturele ANBI is, kan schenken fiscaal interessant zijn. Als de schenking over een periode van vijf jaar wordt verdeeld en met een contractje is vastgelegd. is er extra aftrek en geen drempel. Op de website van de Belastingdienst wordt dit toegelicht. De Stichting heeft ervaring met schenkingscontracten en kan de gehele juridische kant van de schenking verzorgen.  Wij kunnen het leuker maken, én makkelijker.

De Stichting heeft al een tiental grote en kleine schenkingen ontvangen, de meeste van afstammelingen van Adriaan en Karel Mollen. Maar we zijn ook geïnteresseerd in erfgoed met betrekking tot andere valkeniersfamilies uit Valkenswaard, zoals bijvoorbeeld Bots en Peels, en zaken rond de Royal Loo Hawking Club, de Old Hawking Club, de Club de Fauconnerie de Champagne of zelfs de vroeg-negentiende-eeuwse Confederate Hawks of Great Britain.

De volgende twee teksten komen letterlijk van de website van de Belastingdienst:

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

ANBI en culturele ANBI opzoeken
Wilt u weten of wij een bepaalde instelling hebben aangewezen als ANBI? Gebruik dan het programma ANBI opzoeken. Als achter de naam van de instelling in de activiteitenkolom ‘Cultuur’ staat, dan heeft deze ANBI de status van culturele ANBI.