De Collectie

De Stichting bezit een uitgebreide verzameling voorwerpen, foto’s en documenten, vooral afkomstig van Karel en Adriaan Mollen. Het is de bedoeling om  deze verzameling ook te ontsluiten op deze website, maar omdat het bestuur druk bezig is met het realiseren van het boek “Karel Mollen, de laatste valkenier”, ontbreekt hiervoor de tijd.

The Foundation is in possession of an extended collection of artefacts, pictures and documents, mainly originating from Karel and Adriaan Mollen. We intend to disclose this collection also on this website, but due to the fact that the board of the foundation is fully occupied with the realization fo the book “Karel Mollen, The Last Falconer” there is not enough time.

 

Restauratieverslag Weitas Karel Mollen / Major Allen

bellen met riempjes / bells with bewits