Wie wij zijn

De Stichting Erfgoed Karel Mollen, Valkenier is opgericht door Joke Peels-Mollen namens broers, zussen en nicht, de zeven kleinkinderen van Karel Mollen, de laatste beroepsvalkenier van Nederland, zoon van Adriaan Mollen, hofvalkenier van koning Willem III.

De Stichting beoogt de nalatenschap van Karel en Adriaan Mollen te bewaren voor het nageslacht en de herinnering aan de valkerij in Valkenswaard, Nederland en internationaal, levend te houden.

RSIN/fiscaal nummer 8525 02 114

De Stichting is een Culturele ANBI.

Het bestuur van de Stichting is in 2018 vernieuwd. Voorzitter Janske Mollen en secretaris Norbert Verhofstad zijn afgetreden. Ingrid Molenaar is benoemd tot nieuwe voorzitter en Sophie Peels tot secretaris. Robert Peels zal de functie van penningmeester blijven vervullen.